Home / Filistin ve Israil’deki Osmanlı Saat Kuleleri
Yafa Saat Kulesi.

Filistin ve Israil’deki Osmanlı Saat Kuleleri

Osmanlı Devleti’nde saat kulesi yapımının hızlanmasında, Sul- tan II. Abdülhamit’in (1876-1909) yirmi beşinci cülus yıl dönümü vesile olmuştur. Sultan Abdülhamit 1317 hic- ri yılında (1899-1900) yayımladığı bir “irade-i seniyye” gereğince, kendi namına birçok vilâyet ve sancaklarda büyük saat kulelerinin yapıl- masını emretmiştir. Bu irade üzerine Osmanlı coğrafyasındaki bir çok vilayet ve sancakta saat kulesi yapımına gidilmiştir…

Devamını oku