Home / Kâbe’deki Osmanlı Topları
Uppsala tablosu

Kâbe’deki Osmanlı Topları

1517 yılında Hicaz ve bölgesinin ve İslam’ın kutsal şehirlerinin Osmanlı hâkimiyetine geç- mesi Osmanlı sultanlarına ağır bir yük de ge- tirmiş ve hac ibadetinin kazasız, belasız yerine getirilmesi sultanların öncelikli görevleri arasına girmiştir. Hac yolunda güvenliğin yanı sıra Mek- ke ve Medine’de olay çıkmaması için Osmanlılar görünür ve görünmez tedbirler almışlardır. Bu makalemizde Kâbe’nin içerisinde Osmanlılar ta- rafından yerleştirilen kırk iki adet top üzerinde yaptığımız bir araştırmanın neticelerini payla- şacağız. 2013 yılında Hollanda’da yapılan bir hac sergisini gezerken bazı Kâbe tasvirleri gördüm. Bu toplar orada dikkatimi çekmişti…

Devamını oku